LOKALIZACJA:
INWESTOR:
IDEA:
AUTOR:
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
PROJEKT:
REALIZACJA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
NAGRODY:
WIĘCEJ DANYCH
ARCHITEKT PROWADZĄCY:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
PROJEKT WNĘTRZ:
KONSTRUKCJA:
INSTALACJE:

O PROJEKCIE:

Budynek zrealizowany w 2007 r. wypełnia lukę w tkance Starego Miasta Krakowa, powstałą po wyburzonym w 1939 r. budynku „Pod Lipką” znajdującym się w narożniku ul. Grodzkiej i pl. Wszystkich Świętych. Jest to niezwykle eksponowane miejsce, położone na „trakcie królewskim”, pomiędzy Rynkiem Głównym a Wawelem, w sercu XIII-wiecznego układu lokacyjnego, otoczone zabytkowymi budowlami, od gotyku począwszy. Pomiędzy Rynkiem a Wzgórzem Wawelskim unosi się także duch Stanisława Wyspiańskiego, jego witraże i polichromie znaleźć można w kościołach: Fanciszkanów i w Mariackim. Zdefiniowanie właściwej temu historycznemu miejscu kompozycji funkcjonalnej i formalnej budynku i ustalenie odpowiedniego poziomu odniesienia do historycznego otoczenia było głównym zadaniem projektowym.

Dwie główne funkcje budynku: informacyjna i ekspozycja witraży wymagały odrębnego typu przestrzeni wnętrza. Podczas gdy witraże winny być eksponowane we wnętrzu wysokim spokojnym i ciemnym, to część publiczna i informacyjna winna mieć otwarty, jasny charakter, być widoczna z zewnątrz i na odwrót; plac Wszystkich Świętych i budynek Pałacu Wielkopolskich (budynek Urzędu Miasta) powinien być widoczny z jej wnętrza. Projektanci znaleźli rozwiązanie połączenia tych sprzecznych wytycznych – tak że elewacja ma charakter transparentny i zamknięty zarazem. Ponadto jej materiał pozwala na nawiązanie dialogu z sąsiednimi budynkami, przede wszystkim ceglanymi gotyckimi kościołami Franciszkanów i Dominikanów. Zastosowano w elewacji specjalną formę cegły, o trapezoidalnym przekroju i pionowym układzie. Taki układ stworzył rodzaj zewnętrznej ruchomej kurtyny, zewnętrznych żaluzji. Stworzono nową formę kurtyny ceramicznej, która jest dostosowana do potrzeb funkcjonalnych i oświetleniowych wnętrza i jest zarazem w swoim wyrazie na wskroś współczesna, pozostając w ścisłym związku z historią miejsca.

Jest to kolejna próba biura IEA tworzenia współczesnej architektury wynikająca z analizy miejsca i zrozumienia relacji pomiędzy tradycyjnym i współczesnym językiem architektonicznym.

Budynek w 2009 r. uzyskał Nagrodę SARP, Izby Architektów i Prezydenta Miasta Krakowa na najlepszy budynek wybudowany w Krakowie w ostatnim XX-leciu.