LOKALIZACJA:
INWESTOR:
AUTOR:
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
PROJEKT KONKURSOWY:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
WIĘCEJ DANYCH
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

O PROJEKCIE:

Projekt konkursowy nowej ambasady Polski w Berlinie.

Kształtowanie wizerunku Polski poprzez architekturę:

Forma architektoniczna ambasady – jej „design”, ma decydujące znaczenie dla kształtowania wizerunku kraju zagranicą, który w ostatnich latach w Berlinie zdominowany był wrażeniem jakie wywierała pozostawiona „ruina” opuszczonego budynku dawnej ambasady. Projekt proponuje ukazanie oblicza Polski w lekkich, swobodnych, nowoczesnych formach architektonicznych, które szanują lokalny porządek i regulacje urbanistyczne ulicy Unter den Linden. Zastosowany współczesny język architektoniczny ma za zadanie wykreowanie obrazu Polski jako kraju o wyrazistym, optymistycznym charakterze, ceniącego naturę i własne dziedzictwo artystyczne i kulturowe. Polska tradycja designu została zaprezentowana w starannym wystroju i wyposażeniu wnętrz w prace najlepszych polskich projektantów, które można umieszczać także w wewnętrznym „ogrodzie sztuki” umożliwającym organizację wydarzeń kulturalnych i prezentację najlepszych polskich dokonań artystycznych. Dbałość o naturę i przyrodę podkreślono poprzez staranną selekcję drzew i roślinności charakterystycznej dla polskiego krajobrazu.

Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne (dopełnienie pierzei kwartału, ustalenia planu miejscowego, zabudowa sąsiednia, dziedziniec wejściowy, wewnętrzny ogród sztuki):

Projektowany zespół ambasady zgodnie z wytycznymi lokalnymi stanowi kontynuację pierzei ul. Unter den Linden, zachowuje gabaryty zabudowy sąsiedniej, harmonijnie wypełnia działkę w kwartale zabudowy, a jednocześnie pod względem reprezentacyjnym i funkcjonalny spełnia szczególne wymogi charakterystyczne dla placówek dyplomatycznych. W oparciu o analizę typologiczną zabudowy sąsiedniej zdecydowano się na stworzenie w skali budynku wymkniętego dziedzińca frontowego jako wnętrza urbanistycznego. W ogólnym schemacie przestrzennym budynek składa się z dziedzińca zewnętrznego zlokalizowanego od strony ulicy, pięciokondygnacyjnych bloków ambasady i konsulatu z częścią mieszkalną, ogrodu zewnętrznego otoczonego parterowym zespołem recepcyjnym z wielofunkcyjną salą bankietową i towarzyszącym jej foyer, które w porach letnich można łączyć z wewnętrznym ogrodem funkcjonującym jako przestrzeń wystawiennicza.