LOKALIZACJA:
INWESTOR:
AUTORZY:
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
PROJEKT:
REALIZACJA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
AUTORZY:
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
PROJEKT:
REALIZACJA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
NAGRODY:
WIĘCEJ DANYCH
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
PROJEKT WNĘTRZ:
KONSTRUKCJA:
INSTALACJE:

O PROJEKCIE:

Rejon pomiędzy Krakowem a Nową Hutą, położony wzdłuż ul. Bora Komorowskiego, na wschód od Ronda Polsadu od połowy lat 90-tych zaczynał przekształcać się z poprzemysłowych peryferii w miejskie subcentrum. Na rozwój tej części miasta miało wpływ usytuowanie tam obiektów o funkcjach handlowych takich jak Stinnes, Geant (Real), do których później dołączyły Park Wodny i Multikino. Znaczenie tego rejonu rosło stopniowo i obecnie jest on dobrze rozpoznawalnym i skomunikowanym terenem atrakcyjnym dla funkcji biurowych. Obszar ten w roku 2007 zyskał własny charakter dzięki akcentującemu go architektonicznie wieżowcowi, który stał się wizualnym identyfikatorem miejsca w krajobrazie. Budynek biurowy Rondo Business Park, usytuowany przy Rondzie Polsadu ma 15 kondygnacji i kompozycyjnie składa się z trzech połączonych ze sobą pionowych brył, o różnej formie, kolorze i wysokości: od zachodu obła forma fasada aluminiowa, od południa fasada szklana, od północnego wschodu dwie płaszczyzny ceramiczne tworzące narożnik (Budynek A1). Ta klasyczna triada kompozycyjna, zastosowana do pionowych brył, ma na celu zróżnicowanie widoków budynku z poszczególnych stron dla wzmocnienia jego znaczenia jako punktu orientacyjnego dla całego rejonu. Od wschodu jawi się on jako obiekt pomarańczowy o solidnych ceglanych ścianach i poziomo wyciętych oknach o modernistycznych w proporcjach, od południa zmienia się w ciemnoniebieski szklany prostopadłościan, od zachodu kompozycję domyka aluminiowa aerodynamiczna forma z żaluzjami zewnętrznymi.

Wieżowiec w strefie swej bazy uzupełniony jest od południa 3-kondygnacyjnym horyzontalnym budynkiem biurowo-usługowym wykończonym materiałami analogicznymi jak część wysoka (Budynek A2). Całość kompozycji pełni rolę „bramy” dla całego obszaru i nowego symbolicznego znaku przekształcenia zdegradowanego rejonu poprzemysłowego w nowoczesne centrum biurowe i handlowo-usługowe Krakowa.