LOKALIZACJA:
INWESTOR:
AUTOR:
PROJEKT KONKURSOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
WIĘCEJ DANYCH
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
O PROJEKCIE:

Praca zespołu Ingarden & Ewý zgłoszona w konkursie na projekt muzeum kolejnictwa w Warszawie.
Celem projektu było stworzenie nowoczesnego zespołu muzealnego i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej połączonej z centrum kulturalno-naukowym poświęconym tematyce techniki i transportu. Projekt stwarzał szansę zbudowania przestrzeni publicznej otwartej na miasto i użytkowników - zarówno zewnętrznych, odwiedzających kompleks muzealny, jak i mieszkańców pobliskich dzielnic. Dzięki połączeniom komunikacyjnym - pieszym, rowerowym, kołowym i kolejowym nowe założenie stwarzało szansę wykreowania atrakcyjnego centrum parkowo-muzealnego przyciągającego mieszkańców całego miasta.